نکاتی از گل های فصلی
دیدگاه‌ها برای نکاتی از گل های فصلی بسته هستند
نکاتی از گل های فصلی
0 بازدید

نکاتی از گل های فصلی

  1. انواع گلهای فصلی که نیاز به فصل رویش طولانی دارند: آستر چینی، لوبلیا، اطلسی، میمون، شاه پسند
  2. گلهای فصلی مناسب برای شاخه بریده: تاج خروس، داودی، بروالیا، همیشه بهار، میمون، شاه اشرفی، قرنفل، هلیانتوس، لوپن، تنباکو زینتی، جعفری، آهار
  3. انواع گل فصلی که قادر به رشد در خاکهای ضعیف هستند: شاه اشرفی، شقایق، تاج خروس، رعنا زیبا، اطلسی، آلیسوم
  4. گلهای فصلی مقاوم به خاکهای اسیدی: شاه اشرفی، تنباکو زینتی، جعفری، شاه پسند
  5. انواع گل فصلی که نیاز به خاکهای خنثی یا قلیایی دارند: ایبریس، شقایق، فلوک، آهار
  6. انواع گل فصلی که حساس به جابجایی بوده و بذر آنها را بایستی در محل اصلی کاشت: شقایق کالیفرنی، ژیپسوفیل، لوپن ، هلیانتوس، لادن
  7. گلهای فصلی مناسب برای ارتفاعات سرد و خنک: داودی، شقایق، شقایق کالیفرنی، میمولوس، انواع شمعدانی
  8. انواع گل فصلی مناسب برای نواحی گرم و خشک: شاه اشرفی، بنفشه ، داودی، آهار، جعفری، اطلسی، پریوش، ناز، شاه پسند، ختمی، فلفل زینتی، رعنا و….
  9. انواع گل فصلی مناسب برای فلاور باکس ها: لوبلیا، آلیسوم، جعفری، اطلسی و داودی
0

بالا

X