فرحناز

خیلی فکر جالبی بود من ساکن شیرازم ، اما نمی دونستم چطوری تو تبریز برای مادرم گل بفرستم ، فقط جستجو کردم تو گوگل و به شما رسیدم ، خوشحالم که از شما خرید کردم ، قیمت های منصافه ، و تیم حرفه ای دارید

0

بالا

X