جنگل شناور
دیدگاه‌ها برای جنگل شناور بسته هستند
جنگل شناور

جنگل شناور

جنگل شناور در کشور هلند در۱۶ مارس ۲۰۱۶ درلوتردام افتتاح شده که شامل ۲۰ عدد درخت است.
طراحی این اثر ازقطعه هنری “درجست وجوی حیات وحش اثر جرج بیکر”الهام گرفته است. درسال ۲۰۱۴ بعدازگفت وگوها و جلسات گوناگون این پروژه باموفقیت به اتمام رسید و افتتاح شد.
به گزارش ایلنا،‌ این جنگل از موادطبیعی تشکیل شده است به طوری که قبل ازاجرایی این طرح شهروندان کشور هلند هرچند وقت یکبار این درختان هرس می کنند به طوری که درگذشته این درختان خراب وازبین می رفت اما وقتی این شهر بازسازی شد ازاین درختان اتفاده بهینه کردند و جنگل شناور ساخته شد.

جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
جنگل شناور
0

بالا

X