معرفی کاشت انواع درخت و درختچه
0
معرفی کاشت انواع درخت و درختچه,زبان گنجشک,کاج,ارغوان,سرو خمره ای,عرعر ,بادامک,کاج سیاه,سرو نقره اي,,داغداغان,کاج توپی,کاج بروسیا,سنجد,زیتون تلخ,ارژن,پیرکانتا,زرشک,زالزالک,راناس,بنه,سیاه تنگرس,شن,ارس,بادام آمارا,گل,گل فروشی,فروش گل,خرید گل

معرفی کاشت انواع درخت و درختچه

به درخواست تعداد از همراهان عزیز در اینجا به معرفی کاشت انواع درخت و درختچه مقاوم به خشکی به همراه پیشنهاد محل کاشت آنها را حضور گلدوستان عزیز معرفی مینماییم :

۱-زبان گنجشک                                                     کلیه شهرستانها
۲ – کاج                                                                  کلیه شهرستانها
۳ -ارغوان                                                              کلیه شهرستانها
۴ -سرو خمره ای                                                   کلیه شهرستانها
۵ – عرعر                                                               کلیه شهرستانها
۶ -بادامک                                                             در ارتفاع کمتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا
۷ -کاج سیاه                                                         در مناطق ییلاقی (سردسیر)
۸ -سرو نقره ای                                                    در مناطق قشلاقی (گرمسیر)
۹ داغداغان                                                          در مناطق ییلاقی و معتدل
۱۰ – کاج توپی                                                     کلیه شهرستانها
۱۱ -کاج بروسیا                                                   کلیه شهرستانها
۱۲ – سنجد                                                          کلیه شهرستانها
۱۳ – زیتون تلخ                                                   کلیه شهرستانها
۱۴ – ارژن                                                            مناطق ییلاقی
۱۵ – پیرکانتا                                                      کلیه شهرستانها
۱۶ – زرشک                                                        کلیه شهرستانها
۱۷ -زالزالک                                                        کلیه شهرستانها
۱۸ -راناس                                                         مناطق ییلاقی
۱۹ کیکم                                                            مناطق ییلاقی
۲۰ بنه                                                               کلیه شهرستانها
۲۱ – سیاه تنگرس                                              مناطق ییلاقی
۲۲ -شن                                                             مناطق ییلاقی
۲۳ – ارس                                                          مناطق ییلاقی
۲۴ – بادام آمارا                                                 مناطق ییلاقی

 

منبع: گل سرای اینترنتی دوست دارم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X