کشت زعفران در گلدان
دیدگاه‌ها برای کشت زعفران در گلدان بسته هستند
doosdaram-com

کشت زعفران در گلدان

این گیاه زیبا مقوی ونشاط آور میباشد .
پیاز زعفران در برابر سرما مقاومت دارد و در مناطق معتدل نیز میشود پیاز آن را کاشت،
پنج تاشش سال احتیاج به جابجایی ندارد.

  • روش کاشت زعفران

مقداری پیاز زعفران تهیه کنید. این مقدار را درتعدادی گلدان سفالی بزرگ و داخل هرگلدان پنج قسمت وهرقسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری میتوان کاشت و آبیاری ده روز پس ازکاشت و تا بهار آب باران وبرف برای آن کافیست و اویل بهار رو به زردی وخواب آن شروع میشود.
زمان رشد آن پاییز و زمستان واوایل بهار است.
خانواده ها در مناطق نیمه گرمسیر میتوانند درشهرها وروستا در باغچه یا در گلدانهای سفالی دراطراف حیاط و یا در گلدانهای سفالی درسطح پشت بام و تراس یا بالکن رو باز به طریقه ذکرشده نسبت به کاشت اقدام نمایند.
این ایده یا بهتر بگویم تجربه،میتوان گفت از نظر کار افرینی میتواند مفید واقع شود ودرآمدزا باشد و مورد مصرف خانواده نیز قرار بگیرد.

  • روش علمی کاشت زعفران

گلدانی را انتخاب کنید که منفذی برای خروج آبهای اضافه داشته باشد، کف گلدان سنگریزه بریزید و بقیه حجم گلدان را خاک سبک اضافه کنید، چند پیاز زعفران را در کنار یکدیگر بکارید و گلدان را به محل کم نور و خنک منتقل کنید.
وقتی جوانه ها رشد کردند، گلدان را به قسمت دیگری از خانه که نور کافی داشته و گرم باشد منتقل کنید.
از آن به بعد بتدریج گیاهانی که کاشته اید رشد میکنند هر قدر نور و گرما بیشتر باشد سرعت رشد جوانه ها بیشتر خواهد بود.

  • نحوه آبیاری زعفران

به آب زیاد احتیاج ندارد. در فاصله دو آبیاری خاک را خشک نگهدارید.
بعد از پایان عمر برگهایش، آبیاری را قطع کنید.

  • خاک مورد نیاز زعفران

خاکبرگ، ماسه و خاک باغچه را با هم مخلوط کنید، در این ترکیب بهتر است از ماسه بیشتری استفاده شود.

  • کود مورد نیاز زعفران

موقعی که عمر گلهایش به پایان رسید هر هفته با کودهای تقویتی آن را تقویت کنید، زمانی که برگهایش خشک شد دیگر به آن کود ندهید.

  • روش های تکثیر گیاه زعفران

هر چند سال یک بار پیازها را از خاک خارج نموده و با جدا نمودن و کاشت مجدد پیازچه ها تکثیرش کنید.

  • مراقبتهای لازم گیاه زعفران

نور :آفتابدوست است و دوستدار نور کامل میباشد.
گرما:دوستدار گرمای متوسط است، گرما به باز شدن شکوفه هایش کمک میکند.

0

بالا

X