• ما ، طراوت و تازگی گل های تحویل شده و نشاندن لبخند بر چهره مخاطب شما را به صورت ۱۰۰% گارانتی میکنیم .
  • در صورتی که رضایت شما به هر دلیلی جلب نشد ، لطفاً کمتر از ۲۴ ساعت با ما تماس بگیرید .
  • در این صورت محصول شما تعویض یا مبلغ سفارش بطور کامل به شما بازمیگردد .

photo_2016-10-31_17-43-25